UBND Đồng Nai đồng ý nâng cấp Trường CĐ Lê Quý Đôn lên Đại Học

Câp nhật: 21/03/2020
  • Người đăng: admin
  • |
  • 2929 lượt xem

Theo đó, Văn bản số 5113/UBND-VX do Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hoà Hiệp (ký ngày 07/05/2020) đã đồng ý về mặt chủ trương thành lập Trường Đại Học Y Dược Quốc Tế Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.

Văn bản trình Bộ GD&ĐT xem xét, chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai nêu: Xét đề nghị của Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn tại Tờ trình số 145/CĐLQĐ-HĐQT ngày 18/06/2016 và ý kiến của Sở GD&ĐT TPHCM tại Công văn số 2679/SGDĐT-TCCB ngày 27/09/2016 về chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược Quốc Tế Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.

Văn bản đồng ý của UBND Đồng Nai đồng ý nâng cấp Trường CĐ Lê Quý Đôn lên Đại học Y Dược Quốc tế

UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến như sau: UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương thành lập Trường Đại học Y Dược Quốc Tế Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn để góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Y Dược trong và ngoài nước trong thời gian tới.

tin16Trường cao đẳng Lê Quý Đôn

Trường hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính. Trường đào tạo nhân lực cho ngành Y khoa trong thời gian qua. Trường đặc biệt chú trọng đến khả năng thực hành, tiếp cận nguồn kiến thức mới.