Thông báo nộp giấy tờ lớp dược đại học

Câp nhật: 09/01/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 344 lượt xem

Trường cao đẳng Lê Qúy Đôn thông báo, các bạn học lớp Đại học Nguyễn Tất Thành cần bổ sung các giấy tờ sau:

1.Giấy xác nhận công tácGiấy xác nhận thâm niên

Cần hỗ trợ xác nhận thâm niên công tác đăng ký tại:

2. Chứng chỉ hành nghề

Với sinh viên của Trường, Nhà trường cam kết hỗ trợ sinh viên được cấp Chứng chỉ hành nghề phạm vi chuyên môn Cao đẳng Dược theo đúng quy định Pháp luật với Danh hiệu Cử nhân Cao đẳng thực hành

Vui lòng đăng ký tại :

3. Giấy cam kết

Giấy cam kết