Thông báo nhận hồ sơ thạc sĩ luật kinh tế

Câp nhật: 06/05/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 127 lượt xem

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

 Hotline:  0382 328 181 (Ms. Giang) – 0989 895 537 (Ms. Ngọc)

– Chỉ tiêu 300 học sinh

– Yêu cầu:

+ Tốt nghiệp Đại học hoặc từ Đại học trở lên

+ Cùng ngành hoặc khác ngành đều được chấp nhận

-Thời gian học thứ 7,CN.

-Sau 1,5 – 2 năm tốt nghiệp nhận bằng Thạc sĩ CHÍNH QUY

tu van nganh duoc dai hoc

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ  NGÀNH LUẬT KINH TẾ

TT Tên học phần TC Phân bố Kỳ Ghi chú
LT
  Kiến thức chung (bắt buộc) 6
1 8001 Triết học

 

3 45 I
 

2

8002 Tiếng Anh 3 45 I
  Kiến thức cơ sở ngành        
Bắt buộc 12
3 8003 Kinh doanh quốc tế 3 30 15 I
4 8004 Áp dụng luật tài sản trong kinh doanh

 

3 30 15 I
5 8005 Áp dụng luật chủ thể kinh doanh trong bối cảnh hội nhập 3 30 15 I
6 8006 Pháp luật về hợp đồng lao động trong hoạt động kinh doanh 3 30 15 I
Tự chọn 6
7 8008 Áp dụng pháp luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh toàn cầu 3 30 15 II
8 8009 Pháp luật ngân hàng và chứng khoán 3 30 15
  Kiến thức chuyên ngành 21        
Bắt buộc 11 6 3    
9 8012 Luật lao động và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) 3 30 15 II
10 8013 Áp dụng pháp luật đất đai và môi trường trong hoạt động kinh doanh 3 30 15 II
11 8014 Áp dụng pháp luật giải thể và phá sản DN 3 30 15 II
12 8015 Pháp luật về hình sự – tội phạm kinh tế 2 30 II
Tự chọn 10
13 8016 Chuyên đề 1 (GV chọn đề tài thực tiễn) 2 30 III Bài thu hoạch
14 8017 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh 3 30 15 II
15 8018 Tư vấn pháp luật về tài chính – ngân hàng 2 30 III
16 8022 Pháp luật về trọng tài thương mại 3 30 15
17 8023 Luận văn tốt nghiệp 15     IV