Quyết định v/v Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng

Câp nhật: 06/07/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 186 lượt xem

Trường Cao đẳng Lê Qúy Đôn trân trọng thông báo

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Bổ nhiệm chức vụ Cán bộ

Bổ nhiệm bà Ths Nguyễn Như Hải Yến giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lê Qúy Đôn, chi tiết về việc bổ nhiệm, nhiệm vụ như quyết định bên dưới:

Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng
Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng