NGÀNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

1. TIÊU CHUẨN CHUNG

– Trình độ: Tốt nghiệp THPT;

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên Tiếng Anh Thương mại có trình độ chuyên môn. Cụ thể là có khả năng sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh (Nghe hiểu, Nói, Đọc hiểu, Viết). có khả năng phiên dịch và biên dịch tiếng Anh thông thạo trong các lĩnh vực thương mại.

– Các kỹ năng tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp xã hội và giao tiếp trong kinh doanh: Giao tiếp qua điện thoại, thuyết trình, tham gia hội nghị, đàm phán, thương thuyết, thư tín thương mại…

– Các kỹ năng biên-phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh.

– Các kỹ năng mềm: Giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, lập kế hoạch.

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

– Phiên dịch- Biên dịch, quan hệ quốc tế và đối ngoại tại các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế, xã hội của Việt Nam và quốc tế.

– Nhờ được trang bị một khối lượng kiến thức cơ bản về kinh doanh, thương mại, sinh viên cũng có thể làm việc tại các vị trí khác trong các phòng chức năng của các tổ chức, các công ty nước ngoài hay liên doanh với nước ngoài, các tổ chức, cơ quan có sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, kinh doanh như: Hải quan, xuất nhập khẩu, bán hàng, dịch vụ khách hàng, marketing.