NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1. TIÊU CHUẨN CHUNG

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chuyên ngành này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản, các kiến thức về phát hành tiền, thẩm định hạn tín dụng. Các kiến thức về quản lý tài chính – tiền tệ hiện đại, quản trị tài chính trong doanh nghiệp, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính phi ngân hàng, các công cụ quản lý rủi ro tài chính, kiến thức về các quy trình hoạt động tài chính, thống kê, kế toán, thuế, bảo hiểm trong ngân hàng và doanh nghiệp…

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

– Làm việc tại Ngân hàng hay Bộ Tài chính: Nhiệm vụ chủ yếu đó là giúp định hướng các chiến lược và các chính sách về tiền tệ cũng như chính sách tài khoá cho Chính Phủ.

– Chuyên viên quản lý tiền tệ cho công ty, doanh nghiệp và tài trợ thương mại, chuyên viên chuyên về tín dụng, chuyên viên thẩm định và quản lí rủi ro tín dụng.

– Chuyên viên khách hàng: Giúp giải quyết những thắc mắc của khách hàng liên quan đến Tài chính – ngân hàng, tư vấn hoạch định các chính sách của ngân hàng cho khách hàng nắm rõ và thực hiện.

– Chuyên viên tiếp nhận, hồ sơ tư vấn cho khách hàng tại ngân hàng.

Ngoài ra, nếu bạn có năng lực thì cử nhân Tài chính – ngân hàng có thể xin được tại các cơ quan với vai trò : Cán bộ thuế, làm chứng khoán, bảo hiểm.

4. DỰ KIẾN MỨC THU NHẬP: 6 – 30 triệu/tháng. Sinh viên mới ra trường: 6 – 9 triệu đồng /tháng. ; Kinh nghiệm làm việc từ 1 – 2 năm, mức lương khoảng 10 – 15 triệu/tháng; Thâm niên trong nghề tư 3 – 5 năm, các công ty, doanh nghiệp sẵn sàng trả mức lương cao lên đến 20 – 30 triệu/tháng