NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

1. TIÊU CHUẨN CHUNG

– Trình độ: Tốt nghiệp THPT;

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của ngành học Kỹ thuật phục hình răng là đào tạo sinh viên có những kiến thức về khoa học cơ bản, y học cơ sở, kỹ thuật phục hình răng hàm mặt trong thực hiện những khí cụ chỉnh hình và phục hình răng hàm mặt, nắm vững công nghệ và mỹ thuật. Có khả năng quản trị một labo Nha khoa hiệu quả.

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Kỹ thuật phục hình răng có thể làm việc tại:

– Tại các cơ sở răng hàm mặt với chức danh Kỹ thuật viên phục hình răng.

 – Tại các lab chế tạo phục hình răng giả trong và ngoài nước.

– Tại các đơn vị thuộc khối ngành khoa học sức khỏe với công việc tổ chức, quản lý và điều hành các bộ phận liên quan đến kỹ thuật phục hình răng hàm mặt.

– Tại các cơ sở thuộc khối ngành đào tạo khoa học sức khỏe với chức danh giảng viên kỹ thuật phục hình răng hàm mặt.