NGÀNH HỘ SINH

1. TIÊU CHUẨN CHUNG

– Trình độ: Tốt nghiệp THPT;

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Rèn luyện kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần đoàn kết, tình thần làm việc đồng đội với bà mẹ, trẻ em trong quá trình chăm sóc họ.

– Biết phương pháp lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em.

– Thực hành chăm sóc bà mẹ trẻ em dựa trên những kiến thức đã học để chăm sóc bà mẹ trẻ em một cách tốt nhất, hợp với quy định về năng lực, trách nhiệm của người hành nghề Hộ sinh theo đúng quy định của pháp luật.

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

Làm việc tại bệnh viện đa khoa và bệnh viện sản phụ các tuyến, các spa dành cho bà bầu, phòng khám tư nhân: Thực hiện những ca đỡ đẻ thường và phụ giúp các bác sĩ chuyên khoa trong những có đỡ đẻ khó; tiếp nhận và hướng dẫn các thai phụ trong suốt quá trình khám bệnh và điều trị, thực hiện theo đúng quy chế chăm sóc bệnh nhân hành theo dõi sát sao quá trình chuyển dạ của các sản phụ.