NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. TIÊU CHUẨN CHUNG

– Trình độ: Tốt nghiệp THCS, THPT;

– Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển;

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

– Kỹ thuật lập trình, Thiết kế web, công nghệ phần mềm, Phân tích thiết kế hệ thống, Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Công nghệ JAVA , Lập trình hướng đối tượng, Đồ họa ứng dụng, Thiết kế hoạt ảnh, Xây dựng các phần mềm quản lý …

– Ngoài ra bạn cũng được trang bị các kiến thức về Kiến trúc máy tính, Mạng máy tính, Quản trị mạng, Quản trị WEB server,…

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP:

– Thiết kế, xây dựng và quản lý các dự án nghiên cứu và ứng dụng CNTT, chủ yếu trong lĩnh vực dữ liệu không gian-thời gian (địa lý, tài nguyên, môi trường, viễn thám. . .). Tập trung vào những ứng dụng về GIS trên thiết bị di động và trao đổi dữ liệu với máy chủ.

– Các công ty điển hình: Esri, ArcGIS, FPT, TMA và các công ty phần mềm chuyên dụng khác. . .Vận hành, quản lý, giám sát; phân tích, quản trị hệ thống mạng, an toàn thông tin và phát triển các ứng dụng CNTT tại các doanh nghiệp.

Các đơn vị: Ngân hàng, Bưu điện, Siêu thị, Tập đoàn kinh doanh, sản xuất lớn như Samsung, IBM…