Khoa văn hóa

Nhà trường có chương trình đào tạo lớp vừa học văn hoá vừa học nghề từ 3 năm đối với học sinh có bằng tốt nghiệp THCS, sau 3 năm ra trường học sinh có 2 bằng: Bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung cấp nghề.