Hướng dẫn mở phòng học bằng Zoom, lấy file điểm danh

Câp nhật: 28/01/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 259 lượt xem

Phần 1: Hướng dẫn mở phòng học

Bước 1: Truy cập trang https://zoom.us/ đăng nhập

Bước 2: Chọn Meeting -> Schedule meeting

Bước 3: Điền/ chọn thông tin các tùy chọn sau với ý nghĩa giải thích bên dưới

Trong đó:

3_ Tên phòng học, đặt theo tên môn_ ngày tháng năm diễn ra lớp học

4_Thời gian bắt đầu học

5_ Thời gian diễn ra lớp học

6_Mã ID lớp học

7_Mật khẩu phòng học

8_Bỏ chức năng recording

9_Lưu phòng học đã tạo

_ Một phòng Zoom, trong 1 thời điểm tồn tại 1 host (chủ phòng), lúc mới tạo chủ phòng là người tạo ra phòng học

_ Một phòng Zoom, trong 1 thời điểm tồn tại nhiều Co-host (phó phòng), có chức năng tương tự chủ phòng ngoại trừ tính năng xóa/hủy phòng

+ Chủ phòng có tính năng:

  • Share screen (share màn hình) giảng bài
  • Bật/ tắt mic/ video các thành viên
  • gán quyền chủ phòng/ phó phòng cho người khác

Phần 2: Lấy file điểm danh 

Thực hiện lần lượt các bước bên dưới:

Trong đó

3_ 4 Chọn khoảng thời gian diễn ra lớp học

5_ Quan sát dòng có thời gian nằm trong khoảng thời gian diễn ra lớp học cùng với số phút và người gian nhiều nhất, click vào số người tham gia (vd: 231 như hình)

Sau đó file điểm danh .csv sẽ tự tải về máy. Hoàn thành!