Hướng dẫn học online lớp Dược liên thông Đại học Nguyễn Tất Thành

Câp nhật: 06/09/2021
  • Người đăng: admin
  • |
  • 3544 lượt xem

Chúng ta có 2 tài khoản:

  • Gmail cá nhân đang đăng nhập trên thiết bị
  • Email trường Nguyễn Tất Thành theo format: MSSV@nttu.edu.vn

Để vào phòng học không phải chờ duyệt cần vào phòng học bằng email trường như sau (với điều kiện giáo viên đã add domain mail NTT vào google meet)

1/ Vào phòng học bằng email trường NTT

– Bấm vào link google meet giáo viên gửi, ví dụ: https://meet.google.com/trc-avgq-fhx

– Chuyển từ tài khoản cá nhân sang tài khoản email trường với

Email: MSSV@nttu.edu.vn

Pass: NTTU@MSSV

Ví dụ: mã số sinh viên 2011559999 thì

Email: 2011559999@nttu.edu.vn

Pass: NTTU@2011559999

Xem hướng dẫn :

Với điện thoại chưa đặt mã khóa màn hình https://youtu.be/GLYWXBzek1g
Với điện thoại đã đặt mã khóa màn hình https://youtu.be/2RY50CYFZ6s

2/ Cách đăng nhập vào hệ thống LMS để vào lớp học sau này, hiện tại NTT chưa cập nhật môn học trên LMS nên vào phòng học bằng link google meet giáo viên gửi

– Bấm vào link https://lms.ntt.edu.vn/

Username: MSSV

Password: MSSV

Ví dụ: mã số sinh viên 2011559999 thì

Username: 2011559999

Password: 2011559999

3/ Cách vào làm bài kiểm tra

– Tạo biểu tượng (icon) đăng nhập nhanh vào lms trên màn hình

– Ví dụ vừa vào phòng học google meet và làm bài kiểm tra

+ Dùng máy tính khi tới phần môn học cần mở popup và chọn lựa chọn đầu tiên, chọn xong nhấn F5 hoặc nút tải lại trang

+ Dùng iPhone hoặc Mac book sử dụng safari cần tắt phần chặn cửa sổ bật lên trong setting của safari , chỉ thực thiện 1 lần, các lần sau máy tự lưu

+ Dùng Android (Samsung, Oppo, Sony, …vvv) khi chọn môn học cần chú ý cửa sổ bật lên, chọn luôn bật hoặc luôn hiển thị, chỉ thực thiện 1 lần, các lần sau máy tự lưu

Xem hướng dẫn: