Cập nhật thông báo nhận hồ sơ dự tuyển trình độ Thạc Sĩ năm học 2020-2021

Câp nhật: 30/09/2020
  • Người đăng: admin
  • |
  • 83 lượt xem

Thông báo kế hoạch thi đầu vào đợt 2 năm 2020 vào ngày 31/10 và 01/11.

Thời gian học bổ sung kiến thức bắt đầu từ ngày 28/09.

Trân trọng!

Tham khảo