Ngành May Công Nghiệp

Giới Thiệu Ngành Học

Ngành may công nghiệp là ngành đào tạo chuyên về lĩnh vực thiết kế và sản xuất các sản phẩm may mặc và Thời trang thông qua các hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm vừa có tính thẩm mỹ và vừa đảm bảo chất lượng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế

Mục Tiêu Đào Tạo


Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết nền tảng và chuyên sâu về chuyên ngành Công nghệ may để thích ứng với các công việc khác nhau của lĩnh vực may và thời trang.

Có khả năng áp dụng những nguyên lý kỹ thuật vào việc phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực may mặc, có năng lực phát triển sản phẩm, xây dựng được các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm may và thời trang.

Có các phẩm chất cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.

Có kỹ năng xã hội và kỹ năng giao tiếp cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm và trong môi trường đa quốc gia,

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Kỹ sư công nghệ, thiết kế tại các phòng kỹ thuật, phòng nghiên cứu và phát triển mẫu;

Quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng; Quản lý, điều hành sản xuất tại các doanh nghiệp may và thời trang, tại các cơ sở kinh doanh của Việt Nam và nước ngoài về may và thời trang;

Nghiên cứu viên tại các trường đại học, cao đẳng về lĩnh vực may và thời trang;

Giáo viên trong các trường đào tạo nghề;

Tự khởi nghiệp;

Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) tại Việt Nam hoặc nước ngoài.

Tin tức & Sự kiện nổi bật