NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Giới Thiệu Ngành Học

Ngành Điều dưỡng là một ngành trong khối khoa học sức khoẻ, sinh viên Điều dưỡng được đào tạo những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc sức khoẻ, chẩn đoán điều dưỡng, can thiệp chăm sóc người bệnh, phòng bệnh. Mặt khác phục vụ cho quá trình từ chăm sóc sức khoẻ ban đầu đến phục hồi, trị liệu cho bệnh nhân.

Mục Tiêu Đào Tạo

Cử nhân Điều dưỡng tốt nghiệp tại LQĐ đạt được năng lực thực hành tương đương với điều dưỡng viên của các nước trong khu vực và có khả năng vươn tới năng lực điều dưỡng các nước tiên tiến.

Điểm Nổi Bật Của Ngành

Nhu cầu chăm sóc người bệnh rất cao tại các cơ sở chăm sóc sức khoẻ trong và ngoài nước.
Cử nhân Điều dưỡng có khả năng chăm sóc con người xuyên suốt cuộc đời: chăm sóc bà mẹ mang thai khi trẻ còn trong bụng mẹ đến chăm sóc người cao tuổi.

Cơ Hội Nghề Nghiệp

Điều dưỡng viên tại các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám, cơ sở chăm sóc sức khoẻ từ Trung ương đến cơ sở của Nhà nước và tư nhân.
Trở thành Điều dưỡng trưởng quản lý chăm sóc và tham gia xây dựng chính sách liên quan đến công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh.
Làm việc tại nước ngoài như Đức, Nhật…
Giảng dạy, nghiên cứu tại các đơn vị y tế, giáo dục về khoa học sức khoẻ và điều dưỡng.

Liên hệ để nhận thông tin tư vấn:

Phòng Tuyển sinh & Truyền thông:

Tin tức & Sự kiện nổi bật