Hội Đồng Trường

Ông Đặng Quang Vinh

  • Chủ tịch hội đồng trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn
  • Chủ tịch HĐQT tập đoàn Anh Vinh

Doanh nhân Đặng Quang Vinh – CT. HĐQT – TGĐ Công ty CP Anh Vinh kiêm CT.HĐQT Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn được đánh giá là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong giới doanh nhân Việt Nam. Ông còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, góp phần vào sự phát triển kinh tế của nước nhà.

Bà Lê Thị Hậu Phúc
Thư Ký HĐQT
Ông Nguyễn Tiến Học
Thành Viên
Ông Trần Anh Thu
Thành Viên
Ông Mai Xuân Quyết
Thành viên
Ông Nguyễn Văn Quang
Thành Viên
Ông Nguyễn Hữu Nam
Thành viên
Tin tức & Sự kiện nổi bật