CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ TRUNG CẤP
  1. Tiêu chuẩn về kiến thức

– Nắm rõ các kiến thực dược học và y học cơ bản.

– Hiểu rõ các kiến thức chuyên môn ngành dược như kiểm nghiệm, sản xuất, quản lý dược phẩm, hóa mỹ phẩm.

  1. Tiêu chuẩn về kỹ năng

– Kỹ năng tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc đúng cách, hiệu quả và an toàn.

– Thành thạo các nghiệp vụ về Dược, đảm bảo tiêu chuẩn lượng thuốc và thành thạo các thí nghiệm trong kiểm định thuốc

– Hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn ngành Dược cho các cán bộ mới và có trình độ thấp hơn.

  1. Tiêu chuẩn về thái độ

– Đề cao đạo đức, trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của người thầy thuốc.

– Luôn luôn đặt lợi ích và sức khỏe của bệnh nhân lên hàng đầu.

– Tỉ mỉ, cẩn trọng trong mọi thao tác.

– Tích cực học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nêu cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp hết mình.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP DƯỢC

Dựa trên khung chương trình đào tạo Dược sĩ theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường Trung cấp Y khoa Pasteur thông báo khung chương trình đào tạo trung cấp dược cụ thể, bao gồm các học phần:

 

 I. Các học phần chung
01 Giáo dục quốc phòng
02 Chính trị
03 Giáo dục thể chất
04 Ngoại ngữ
05 Pháp luật
06 Tin học
07 Khởi tạo doanh nghiệp
II. Các học phần cơ sở
08 Viết, đọc tên thuốc
09 Thực vật dược liệu
10 Hóa phân tích (1)
11 Hóa phân tích (2)
12 Y học cơ sở (1)
13 Y học cơ sở (2)
14 Truyền thông giáo dục sức khỏe
15 Tổ chức và quản lý Y tế
III. Các học phần chuyên môn
18 Dược liệu
19 Bào chế (1)
20 Bào chế (2)
21 Quản lý dược
22 Hóa dược – Dược lý (1)
23 Hóa dược – Dược lý (2)
24 Hóa dược – Dược lý (3)
25 Kiểm nghiệm
26 Bảo quản thuốc
IV. Các học phần thực tập cơ sở
27 Thực tập cơ sở
V. Các học phần thực tập tốt nghiệp
28 Thực tập tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các bạn sẽ được cấp bằng Trung cấp Dược chính quy thuộc hệ thống văn bằng quốc gia, được liên thông lên hệ cao đẳng, đại học hoặc lập tức phụ trách các công việc liên quan tới chuyên môn ngành dược và bằng cấp của mình.

Tin tức & Sự kiện nổi bật