Tuyển dụng chỉ huy trưởng công trình

Tuyển dụng chỉ huy trưởng công trình

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Quản lý, điều phối các dự án của công ty từ lúc bắt đầu đến kết thúc (tiến độ, chất lượng, chi phí…) Phối hợp với các phòng ban của công ty: Phòng kế hoạch, vật tư, kế toán, tài chính, IT, hành chính nhân sự…. Làm việc với các nhà cung cấp, đàm phán...