Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Số lượng: 03 Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh...