Ngành Điện Dân Dụng

Ngành Điện Dân Dụng

Giới Thiệu Ngành Học  Điện dân dụng đây là ngành bao gồm sản xuất, sửa chữa, lắp đặt tất cả các thiết bị liên quan đến điện năng, đồ dùng điện thắp sáng, dây dẫn…đồng thời nó cũng được lắp đặt nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng, sản xuất với quy mô nhỏ và lớn Mục Tiêu Đào...