Ngành May Công Nghiệp

Ngành May Công Nghiệp

Giới Thiệu Ngành Học  Ngành may công nghiệp là ngành đào tạo chuyên về lĩnh vực thiết kế và sản xuất các sản phẩm may mặc và Thời trang thông qua các hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại nhằm cung cấp cho thị trường những sản phẩm vừa có tính thẩm mỹ và vừa đảm bảo...