KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Giới Thiệu Ngành Học  “ Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí ” là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy...