NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. TIÊU CHUẨN CHUNG – Trình độ: Tốt nghiệp THCS, THPT; – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển; 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO – Kỹ thuật lập trình, Thiết kế web, công nghệ phần mềm, Phân tích thiết kế hệ thống, Cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Công nghệ...