NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

Giới Thiệu Ngành Học  Y khoa là ngành đào tạo Bác sĩ y khoa, được trang bị kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho con người. Ngày nay, những thành tựu của khoa học, công nghệ đang thúc đẩy sự phát triển thần kì của y học, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của...