NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

Giới Thiệu Ngành Học  Khoa Răng Hàm Mặt của LQĐ đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành Răng Hàm Mặt chất lượng cao sáng tạo hàng đầu của Việt Nam hướng đến ngang hàng với các cơ sở đào tạo Răng Hàm Mặt tiên tiến của Châu Á. Đây là ngành học về kỹ thuật phục hình...