NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Giới Thiệu Ngành Học  Ngành Điều dưỡng là một ngành trong khối khoa học sức khoẻ, sinh viên Điều dưỡng được đào tạo những nguyên tắc cơ bản về quy trình chăm sóc sức khoẻ, chẩn đoán điều dưỡng, can thiệp chăm sóc người bệnh, phòng bệnh. Mặt khác phục vụ cho quá trình...
NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

Giới Thiệu Ngành Học  Y khoa là ngành đào tạo Bác sĩ y khoa, được trang bị kiến thức phòng bệnh, chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ cho con người. Ngày nay, những thành tựu của khoa học, công nghệ đang thúc đẩy sự phát triển thần kì của y học, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của...
NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

NGÀNH KỸ THUẬT PHỤC HÌNH RĂNG

Giới Thiệu Ngành Học  Khoa Răng Hàm Mặt của LQĐ đào tạo và nghiên cứu chuyên ngành Răng Hàm Mặt chất lượng cao sáng tạo hàng đầu của Việt Nam hướng đến ngang hàng với các cơ sở đào tạo Răng Hàm Mặt tiên tiến của Châu Á. Đây là ngành học về kỹ thuật phục hình...
NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

NGÀNH CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Giới Thiệu Ngành Học  Là ngành đào tạo các kĩ năng điều trị, các phương pháp kĩ thuật sử dụng các công cụ dụng cụ để làm đẹp cho con người. Ngành chăm sóc sắc đẹp phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay với các chuyên ngành giảng dạy như: spa, nail, mi, phun...