NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

1. TIÊU CHUẨN CHUNG – Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển; 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Chuyên ngành này sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về tài chính, ngân hàng, tiền tệ, quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản, các kiến thức về phát...