Đào Tạo Văn Hoá Lớp 10, 11, 12

Đào Tạo Văn Hoá Lớp 10, 11, 12

Giới Thiệu Ngành Học  Đào tạo song song văn hoá và nghề. Sau 3 năm học sinh có 2 bằng:- Bằng Trung Cấp Nghề Chính quy.- Bằng THPT quốc gia. Đây là mô hình mà tại nhiều quốc gia phát triển như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…, đã triển khai rất mạnh. Học sinh...