Ngành Công nghệ thông tin (CNTT)

Ngành Công nghệ thông tin (CNTT)

Giới Thiệu Ngành Học  Ngành Công nghệ thông tin (CNTT) là ngành học sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền và thu thập thông tin. Mục đích của khối khoa học tổng hợp liên ngành này là nhằm phát triển khả năng sửa chữa, tạo...
Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Giao Thông

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Giao Thông

Giới Thiệu Ngành Học  Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông là một lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các công nghệ và kỹ thuật liên quan đến giao thông cộng đồng, bao gồm giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, và giao thông thủy. Ngành học cũng bao...
Ngành điện tử công nghiệp

Ngành điện tử công nghiệp

Giới Thiệu Ngành Học  Điện tử công nghiệp là nghề chuyên thực hiện quá trình thiết kế, xử lý và lắp đặt các mạch. Điện tử công nghiệp làm bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa các thiết bị hệ thống điện tử trong sản xuất công nghiệp, các mạch điện tử cơ bản, bộ điều khiển...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH HỘ SINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG NGÀNH HỘ SINH

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo Cao đẳng Hộ sinh đáp ứng được chuẩn năng lực cơ bản của Hộ sinh Việt Nam; có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức và kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ ở trình độ Cao đẳng; có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ đúng đắn, để thực hiện chăm...