Cao Đẳng Lê Quý Đôn công bố các phương thức xét tuyển dự kiến năm 2023

  Tường Cao Đẳng Lê Quý Đôn (LQD) công bố 2 phương thức xét tuyển dự kiến tuyển sinh năm 2023 gồm: [1] xét học bạ, [2] xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Năm nay LQD dự kiến tuyển sinh 4.800 chỉ tiêu trình độ Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học và Sau Đại Học chính quy cho 54 chương trình đào tạo của Trường.

  Hiện nay, Trường có 54 chương trình đào tạo liên quan hầu hết các lĩnh vực quan trọng có nhu cầu nhân lực cao như: Khối ngành Hàng Không, Y Dược, Ngoại Ngữ, Kinh tế và Công nghệ – Kỹ thuật….

  Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 phương thức xét tuyển:

  1. Xét kết quả học bạ THPT

  Đối với phương thức xét tuyển học bạ, LQD áp dụng 2 hình thức xét tuyển, thí sinh cần đảm bảo điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào do LQD quy đinh. Riêng với nhóm ngành Sức Khoẻ và Khoa học Giáo dục, điều kiện xét tuyển áp dụng theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

  2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

  Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.

  Các đợt nhận hồ sơ dự kiến như sau:

  + Đợt 1: Nhận hồ sơ 06/01 – 31/01 (Công bố kết quả sơ tuyển 02/02/2023)

  + Đợt 2: Nhận hồ sơ 06/02 – 28/02 (Công bố kết quả sơ tuyển 03/03/2023)

  + Đợt 3: Nhận hồ sơ 06/03 – 31/03 (Công bố kết quả sơ tuyển 04/04/2023)

  + Đợt 4: Nhận hồ sơ 06/04 – 28/04 (Công bố kết quả sơ tuyển 04/05/2023)

  + Đợt 5: Nhận hồ sơ 05/05 – 31/05 (Công bố kết quả sơ tuyển 02/06/2023)

  + Đợt 6: Nhận hồ sơ 06/06 – 30/06 (Công bố kết quả sơ tuyển 04/07/2023)

  + Đợt 7: Nhận hồ sơ 06/07 – 31/07 (Công bố kết quả sơ tuyển 02/08/2023)

  + Đợt 8: Nhận hồ sơ 04/08 – 14/08 (Công bố kết quả sơ tuyển 15/08/2023)

  + Đợt 9: Nhận hồ sơ 15/08 – 30/8 (Công bố kết quả sơ tuyển 31/08/2023)

  + Đợt 10: Nhận hồ sơ 06/09 đến 15/09 (Công bố kết quả 16/09/2023)

  Tin tức & Sự kiện nổi bật