Các đơn vị trực thuộc
VŨ XUÂN HẢI
TRƯỞNG PHÒNG HCNS
ThS. NGUYỄN THỊ BÍCH VIỆT
TRƯỞNG KHOA Y – DƯỢC
CN. PHẠM TIẾN DUY
PHÓ TRƯỞNG KHOA NGOẠI NGỮ
ThS. NGUYỄN VĂN ĐÀN
TRƯỞNG KHOA VĂN HÓA
ThS. VŨ VĂN THUẬN
TRƯỞNG KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ
LÃ THỊ NHÂM
TRƯỞNG PHÒNG DU LỊCH – VẬN TẢI – VẬT TƯ
CN. NGUYỄN QUỐC HUY
PHÓ TRƯỞNG KHOA HÀNG KHÔNG
Tin tức & Sự kiện nổi bật