Bệ phóng để phát triển tương lai

Sinh Viên/Học Viên

GIẢNG VIÊN/VIÊN CHỨC

KHOA CHUYÊN MÔN

NHÓM NGHIÊN CỨU

Về Cao Đẳng Lê Quý Đôn

Xuất phát từ nhu cầu cung ứng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp tại Đồng Nai nói riêng và khu vực kinh tế trọng điểm phía nam nói chung; nguyện vọng của Chính quyền và nhân dân Đồng Nai mong muốn có một trường đào tạo nghề có chất lượng cao tại Đồng Nai.

Năm 2020, trường cao Đẳng Lê Quý Đôn đã chuyển hướng từ một trường cao đẳng chuyên ngành y dược, điều dưỡng trở thành trường cao đẳng đầu tiên của tỉnh Đồng Nai đào tạo song song hai khối ngành quan trọng nhất phù hợp với xu thế tất yếu; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật của một tỉnh không chỉ mạnh về kinh tế, xã hội mà còn là trọng tâm các khu công nghiệp phát triển và các ngành nghề công nghiệp, dịch vụ đa năng khác.

Tầm Nhìn:

Là cơ sở đào tạo đầu tiên đột phá, tiên phong trong công tác đổi mới cách dạy và học phải gắn liền với thực tế ứng dụng “học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với các doanh nghiệp, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tôn chỉ luôn luôn là: Đạo đức – Trí tuệ – Sáng tạo.

Sứ Mệnh:

Là nơi hội tụ khối tri thức lớn, những nhân tài có năng lực, có phẩm chất đạo đức, những giáo viên giỏi nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thiết thực của các doanh nghiệp.

Đôi nét về Cao Đẳng Lê Quý Đôn

Nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn.