Khoa Điều DưỡngGiới thiệu khoa admin | 23/09/2014 11:11:11

KHOA KINH TẾ -  LUẬT GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH:

                                             1. QUẢN TRỊ KINH DOANH

                                             2. KẾ TOÁN

                                             3. PHÁP LUẬT

                                             4. QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

                                             5. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

                                             6. KIỂM TOÁN

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

- Gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh,

Kinh tế - Ngoại thương, Luật kinh tế

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

     Đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị các nguồn lực (nguồn nhân lực, tài chính, phương tiện, trang thiết bị…) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp; có khả năng nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh và và những bài học kinh nghiệm quản lý của các nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm giúp họ có những kỹ năng cần thiết và phẩm chất phù hợp để quản lý doanh nghiệp một cách khoa học và có hiệu quả cao.

2. KẾ TOÁN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

     Đào tạo ra những Kế toán có năng lực chuyên môn tốt, có tính năng động sáng tạo, có tầm nhìn chiến lược, biết điều hành quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn phát sinh, thích ứng và biết kinh doanh có hiệu quả trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, thực hiện và quản lý hoạt động tài chính, kế toán ở tầm vi mô và vĩ mô. Sinh viên chuyên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở hầu hết các đơn vị và tổ chức trong xã hội như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các cơ quan tài chính, cục thuế, kho bạc, ngân hàng, các công ty bảo hiểm, công ty kiểm toán, viện nghiên cứu kinh tế - tài chính, các trường đại học.

 

 

3. PHÁP LUẬT

GIỚI THIỆU

- Nội dung chương trình học bao gồm: các kiến thức cơ bản cơ sở, chuyên ngành Luật, kiến thức về Tổ chức bộ máy nhà nước, của các cơ quan trong tổ chức bộ máy và nền hành chính công vụ Việt Nam,…các môn học như Chính trị, Ngoại ngữ, Tin học. Đặc biệt chương trình học chú trọng đi sâu cung cấp kinh nghiệm trong thực tiễn tác nghiệp cho các đối tượng đào tạo, phù hợp với công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường, như kỹ năng tư vấn pháp luật, nghiệp vụ tư pháp, thi hành án, kỹ năng công tác hành chính cơ sở, kỹ năng đàm phán ký kết giao dịch dân sự,…

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, đặc biệt là các Cơ quan Tư pháp; Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp;

- Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp,…

- Các Văn phòng luật sư, Văn phòng công chứng;

- Các công ty vấn pháp luật; Các doanh nghiệp….

 

4. QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

5. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

6. KIỂM TOÁN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

     Đào tạo ra những Kiểm toán có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kiến thức hỗ trợ như thuế, phân tích tài chính, luật kinh tế, kiến thức quản trị kinh doanh và các kỹ năng tin học, ngoại ngữ để sinh viên có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán có thể làm việc ở các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ ở các doanh nghiệp, có thể làm kế toán ở các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác, có thể hành nghề độc lập như một chuyên gia về kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính hay tư vấn về thuế, về đầu tư...