Nội dung

  • Ba công khai
Ba Công KhaiBa công khai admin | 23/09/2014 09:29:46

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN

 

Căn cứ quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện quy chế công khai năm học 2014 – 2015, trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn thực hiện công khai một số nội dung sau:

      1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của nhà trường năm học 2014 – 2015.

                 1.1  Chương trình hành động về đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2014 – 2015  ( Xem chi tiết ).

                1.2  Cam kết chất lượng đào tạo của Trường trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn 2014 - 2015 và những năm tiếp theo ( Xem chi tiết ).

                 1.3  Cơ cấu tổ chức  ( Xem chi tiết ).                    

                 1.4  Chất lượng đào tạo thực tế ( Đang cập nhật ).  

    1.5  Nội dung đào tạo ( Xem chi tiết ). 

                 1.6  Các chuẩn đầu ra các ngành và chuyên ngành đào tạo ( Xem chi tiết ). 

                 1.7 Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ( Xem chi tiết ). 

    2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2014 – 2015.

                  2.1  Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ( Đang cập nhật ).  

                  2.2  Lý lịch khoa học của giảng viên ( Xem chi tiết ). 

                 2.3  Cơ sở vật chất  ( Xem chi tiết ). 

   3. Công khai thu chi tài chính năm học 2014 – 2015.

              3.1  Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học năm học 2014-2015 ( Đang cập nhật ).    

              3.2 Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp (Đang cập nhật).    

           *  Hình thức và thời điểm công khai

                 Công khai trên trang thông tin điện tử của trường

Website : http://www.lqd.edu.vn

 

 

 

 

6. Phòng học, phòng thí nghiệm, trang thiết bị:

6.1. Phòng học, giảng đường, trang thiết bị hỗ trợ giảng dạy:

Số TT

Loại phòng học

(Phòng học, giảng đường, phòng học đa phương tiện, phòng học ngoại ngữ, phòng máy tính…)

Số lượng

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ giảng dạy

Tên thiết bị

Số lượng

Phục vụ  học phần/môn học

1

- Hội trường >300 chỗ ngồi

01

258

- Tivi

- Máy quạt

- Máy chiếu

- Màn chiếu

- Bục sân khấu

- Bóng đèn

- Bàn

- Ghế

- Hệ thống âm thanh

01

04

01

01

01

60

25

250

01 bộ

Lý thuyết

2

- Phòng học lý thuyết

02

200

- Máy  chiếu

- Màn chiếu

- Bảng

- Ghế, bàn học

- Quạt

- Bóng đèn

- Màn chiếu

- Hệ thống âm thanh

06

06

06

376

48

384

06

06 bộ

Lý thuyết

3

- Phòng học lý thuyết

03

201

- Máy  chiếu

- Màn chiếu

- Bảng

- Ghế, bàn học

- Quạt

- Bóng đèn

- Màn chiếu

- Hệ thống âm thanh

06

06

06

376

48

384

06

06 bộ

Lý thuyết

4

- Phòng Tin học

01

200

- Máy  chiếu

- Màn chiếu

- Bảng từ viết bút dạ

- Ghế, bàn học

- Quạt

- Bóng đèn

- Micro không dây

- Máy vi tính kết nối mạng Internet

- Máy chủ giáo viên

01

01

01

 

54

08

24

01

 

54 bộ

 

 

01 bộ

Tin học

6.2. Phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và trang thiết bị phục vụ thí nghiệm, thực hành:

 

Số TT

Tên phòng thí nghiệm, xưởng, trạm trại, cơ sở thực hành

Số lượng

Diện tích (m2)

Danh mục trang thiết bị chính

hỗ trợ thí nghiệm, thực hành

 

 

Tên thiết bị

Số lượng

Phục vụ môn học /học phần

 

 

1

Phòng Thực tập Giải phẫu – Sinh lý

01

143

 

 

Giải phẫu – Sinh lý

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị cố định

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn, ghế giáo viên

01 bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống âm thanh

01 bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Tivi 51inh kết nối máy vi tính

01 cái

 

 

 

 

 

 

 

- Bảng từ viết bút dạ

01 cái

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn học sinh chuyên dụng

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Ghế inox

54 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống chiếu sáng

24 bóng đèn

 

 

 

 

 

 

 

- Tủ đựng mô hình

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Tủ dựng dụng cụ Y khoa

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống quạt

12 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Lavabo

02 Cái

 

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị thực hành

 

 

 

 

 

 

 

Bộ xương người toàn thân 170cm

01 bộ

 

 

 

 

 

 

 

Bộ xương người tháo rời

1 bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình hộp sọ (7 phần)

5

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình cơ thể bán thân hệ cơ (30 phần)

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình cơ thể bán thân + nội tạng (13 phần)

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình hệ cơ toàn thân

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình cơ cánh tay - 6 mảnh

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình giải phẫu toàn thân (phủ tạng có thể tháo rời, có 36 H;180cm)

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi trên

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, khớp chi dưới

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ cơ, xương, đầu - mặt - cổ

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình giải phẫu hệ hô hấp

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình hệ tiêu hóa

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình hệ tiết niệu

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình hệ thần kinh

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình cơ quan sinh dục nam

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình cơ quan sinh dục nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình giải phẫu tai mũi họng

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình mắt (phóng đại 3 lần)

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu sinh lý máu và tế bào máu

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khợp, chi trên

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, khợp, chi dưới

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu hệ cơ, xương, đầu, mặt, cổ

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu hệ tuần hoàn

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu hệ hô hấp

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu hệ tiết niệu

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ thần kinh

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ sinh dục nam

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ sinh dục nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý răng miệng

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý da

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý giác quan

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ thính giác

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ khứu giác

1

 

 

 

 

 

 

 

Các tranh giải phẫu-sinh lý hệ vị giác

1

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo huyết áp cơ - Nhật

10

 

 

 

 

 

 

 

Ống nghe tim phổi - Nhật

10

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo huyết áp cơ - Nhật

10

 

 

 

 

 

 

 

Ống nghe tim phổi - Nhật

10

 

 

 

 

 

 

 

Dây ga rô

20

 

 

 

 

 

 

 

Bơm kim tiêm một lần 1ml - 5ml

2

 

 

 

 

 

 

 

Bơm kim tiêm một lần 10ml

1

 

 

 

 

 

 

 

Cân thể trọng ( có thước đo chiều cao)

1

 

 

 

 

 

 

 

Thước dây

5

 

 

 

 

 

 

 

Khay chữ nhật các cỡ ( inox)

10

 

 

 

 

 

 

 

Khay hạt đậu nhỏ ( inox)

10

 

 

 

 

 

 

 

Bàn đẩy 2 tầng để dụng cụ, bông băng ( 30x40 inox)

4

 

 

 

 

 

 

 

Kẹp kocher thẳng có mấu 16

10

 

 

 

 

 

 

 

Kẹp kocher thẳng không mấu 16

10

 

 

 

 

 

 

 

Kẹp phẫu tích không mấu 16 (nhíp)

10

 

 

 

 

 

 

 

Kẹp phẫu tích có mấu 16

10

 

 

 

 

 

 

 

Kẹp gắp dụng cụ (kềm tiếp liệu)

10

 

 

 

 

 

 

 

Kẹp gắp bông gạc 23cm

10

 

 

 

 

 

 

 

Kìm kẹp kim 16

10

 

 

 

 

 

 

 

Kéo thẳng đầu tù 18cm

10

 

 

 

 

 

 

 

Kéo thẳng đầu nhọn 16cm

10

 

 

 

 

 

 

 

Kéo thẳng đầu nhọn 10cm

10

 

 

 

 

 

 

 

Kéo cắt băng

10

 

 

 

 

 

 

 

Kìm bấm và tháo ghim Mi xen

2

 

 

 

 

 

 

 

Kẹp hình tim cong 25

2

 

 

 

 

 

 

 

Kim khâu cong

5

 

 

 

 

 

 

 

Thông lòng máng

5

 

 

 

 

 

 

 

Dao mổ cỡ 20cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Dao mổ cỡ 18cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Banh Farabeuf

2

 

 

 

 

 

 

 

Găng tay y tế

1

 

 

 

 

 

 

 

Bình nón 50ml - 100ml

0

 

 

 

 

 

 

 

Ống nghiệm

100

 

 

 

 

 

 

 

Lam kính

15

 

 

 

 

 

 

 

Lamer (Phiến kính)

15

 

 

 

 

 

 

 

Hộp hấp bông gạc 26cm

2

 

 

 

 

 

 

 

Thùng rác có nắp bật (loại trung)

1

 

 

 

 

 

 

 

Cồn 70°

1

 

 

 

 

 

 

 

Máy ly tâm điện - DSC200A

1

 

 

 

 

 

 

 

Buồng đếm hồng cầu - Bạch cầu

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống hút hồng cầu Bạch cầu

0

 

 

 

 

 

 

 

Ống đo tốc độ lắng máu

1

 

 

 

2

Phòng Thực tập Vi sinh – Ký sinh trùng

 

143

 

 

Vi sinh - Ký sinh

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị cố định

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn, ghế giáo viên

01 bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống âm thanh

01 bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Tivi 51inh kết nối máy vi tính

01 cái

 

 

 

 

 

 

 

- Bảng từ viết bút dạ

01 cái

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn học sinh chuyên dụng

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Ghế inox

54 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống chiếu sáng

24 bóng đèn

 

 

 

 

 

 

 

- Tủ đựng mô hình

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Tủ dựng dụng cụ Y khoa

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống quạt

12 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Lavabo

02 Cái

 

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính hiển vi quang học

Hãng sản xuất: OPTIKA MICROSCOPES- Ý

MODEL: B-159

24

 

 

 

 

 

 

 

Kính hiển vi chụp ảnh 5.0M và kết nối Tivi

HÃNG SẢN XUẤT: OPTIKA - ITALY

1

 

 

 

 

 

 

 

MODEL: B-293

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy li tâm

1

 

 

 

 

 

 

 

Máy ly tâm máu

2

 

 

 

 

 

 

 

Bộ dụng cụ xét nghiệm công thức máu

5

 

 

 

 

 

 

 

Bộ dụng cụ xét nghiệm thời gian máu chảy máu đông

5

 

 

 

 

 

 

 

Bộ dụng cụ định nhóm máu

5

 

 

 

 

 

 

 

Cân kỹ thuật

2

 

 

 

 

 

 

 

Tủ ấm

3

 

 

 

 

 

 

 

Tủ lạnh thường

2

 

 

 

 

 

 

 

Tủ bảo quản hóa sinh phẩm

2

 

 

 

 

 

 

 

Tủ cấy vi sinh

1

 

 

 

 

 

 

 

Tủ Sấy

2

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo huyết áp, ống nghe, đồng hồ bấm giây, nhiệt kế

3

 

 

 

 

 

 

 

- Ống nghe:

3

 

 

 

 

 

 

 

- Máy đo huyết áp

3

 

 

 

 

 

 

 

- Đồng hồ bấm giây

3

 

 

 

 

 

 

 

- Nhiệt kế

3

 

 

 

3

Phòng Thực tập Điều dưỡng cơ bản và kỹ thuật điều dưỡng

 

143

 

 

Điều dưỡng

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị cố định

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn, ghế giáo viên

02 bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống âm thanh

02 bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Tivi 51inh kết nối máy vi tính

02 cái

 

 

 

 

 

 

 

- Bảng từ viết bút dạ

02 cái

 

 

 

 

 

 

 

- Ghế inox

104 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống chiếu sáng

44 bóng đèn

 

 

 

 

 

 

 

- Tủ đựng mô hình

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Tủ dựng dụng cụ Y khoa

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống quạt

28 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Lavabo

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị thực hành

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình tiêm mông

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình tiêm bắp, tĩnh mạch: cánh tay

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình chăm sóc bệnh nhân đa năng Nam

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình chăm sóc bệnh nhân đa năng Nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình thông tiểu nam

1

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình thông tiểu nữ

1

 

 

 

 

 

 

 

Trụ cắm kim

0

 

 

 

 

 

 

 

Bình Oxi và xe đẩy 2K

2

 

 

 

 

 

 

 

Xe đẩy dụng cụ 30X40cm

6

 

 

 

 

 

 

 

Sonde Paucher (Rửa dạ dày)

1

 

 

 

 

 

 

 

Drap (trải giường) 2 x 3 m

6

 

 

 

 

 

 

 

Giường người bệnh Inox 1 tay quay (có nệm)

6

 

 

 

 

 

 

 

Tủ đầu giường

4

 

 

 

 

 

 

 

Cân + thước đo chiều cao (người lớn)

1

 

 

 

 

 

 

 

Trụ cấm pen

2

 

 

 

 

 

 

 

Xe lăn tay

1

 

 

 

 

 

 

 

Cáng chuyển thương

1

 

 

 

 

 

 

 

Gối + bao gối (40x60 cm)

2

 

 

 

 

 

 

 

Vải phủ, vải trải (2m X 3m)

2

 

 

 

 

 

 

 

Khăn kate 20 x 20cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Khăn kate 30 x 30 cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Khăn lỗ kate 30 x 40 cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Bàn chảy rửa tay ngoại khoa

2

 

 

 

 

 

 

 

Xe tiêm Inox 2 tầng (không hộc 40x60 cm)

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống tiêm 1 ml

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống tiêm 3 ml

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống tiêm 5 ml

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống tiêm 10 ml

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống tiêm 20 ml

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống tiêm 50 ml (đầu to)

10

 

 

 

 

 

 

 

Ống tiêm 50 ml (đầu nhỏ)

10

 

 

 

 

 

 

 

Kim cánh bướm số

1

 

 

 

 

 

 

 

Khẩu trang vải

10

 

 

 

 

 

 

 

Khẩu trang giấy

1

 

 

 

 

 

 

 

Nhíp 14cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Nhíp 16cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Hộp inox gòn trung Þ 10 x 11

2

 

 

 

 

 

 

 

Hộp inox CN lớn (để pen kéo) 23x 11x 5 cm

2

 

 

 

 

 

 

 

Hộp inox CN đại 33 x 19 x 7 cm

2

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo huyết áp đồng hồ kế loại người lớn

1

 

 

 

 

 

 

 

Túi chườm nóng

2

 

 

 

 

 

 

 

Túi chườm lạnh

2

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệt kế nách

10

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệt kế miệng

10

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệt kế điện tử- Mỹ

5

 

 

 

 

 

 

 

Dây thở oxy 1 lỗ số10

10

 

 

 

 

 

 

 

Dây thở oxy 2 lỗ người lớn

10

 

 

 

 

 

 

 

Mask khí dung người lớn

10

 

 

 

 

 

 

 

Mask oxy người lớn

10

 

 

 

 

 

 

 

Dây hút đàm số12

10

 

 

 

 

 

 

 

Sonde dạ dày 14

10

 

 

 

 

 

 

 

Sonde nelaton số 16

10

 

 

 

 

 

 

 

Sonde foley số 16

10

 

 

 

 

 

 

 

Dây truyền dịch

10

 

 

 

 

 

 

 

Dây truyền máu

10

 

 

 

 

 

 

 

Túi nước tiểu

5

 

 

 

 

 

 

 

Dây garo

20

 

 

 

 

 

 

 

Găng vô khuẩn kích thước 7 ½

20

 

 

 

 

 

 

 

Sonde rectal số 26

2

 

 

 

 

 

 

 

Kim rút thuốc số 18

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống cho ăn Tube levin

2

 

 

 

 

 

 

 

Kim luồn số 18

10

 

 

 

 

 

 

 

Băng keo cá nhân URGO

1

 

 

 

 

 

 

 

Băng keo lụa 2 cm URGO (cuộn lớn)

2

 

 

 

 

 

 

 

Gạc miếng 10*10 cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Băng thun mấu loại 5 cm (1 mốc 190x5)

2

 

 

 

 

 

 

 

Băng thun loại 10 cm

2

 

 

 

 

 

 

 

Gạc cuộn

1

 

 

 

 

 

 

 

Bông gòn viên

1

 

 

 

 

 

 

 

Que gòn

2

 

 

 

 

 

 

 

Kềm Kelly thẳng 14cm không mấu

5

 

 

 

 

 

 

 

Kềm Kelly cong 14cm không mấu

5

 

 

 

 

 

 

 

Kềm Kelly thẳng 18cm không mấu

5

 

 

 

 

 

 

 

Nhíp không mấu 16cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Kéo 1 đầu nhọn 1 đầu tù

5

 

 

 

 

 

 

 

Kéo cắt băng

5

 

 

 

 

 

 

 

Kéo cắt chỉ 14 cm

5

 

 

 

 

 

 

 

Hộp inox tròn cỡ trung 26cm*15cm(hấp)

2

 

 

 

 

 

 

 

Hộp inox tròn cỡ nhỏ 20cm*15cm (hấp)

2

 

 

 

 

 

 

 

Chén chung Inox

2

 

 

 

 

 

 

 

Bốc thụt tháo Laveur + dây (inox)

2

 

 

 

 

 

 

 

Bô tiểu nữ dẹt bằng nhựa có nắp đậy

2

 

 

 

 

 

 

 

Bồn hạt đậu inox lớn

2

 

 

 

 

 

 

 

Thau inox nhỏ 30 cm

2

 

 

 

 

 

 

 

Trụ treo chai truyền dịch

3

 

 

 

 

 

 

 

Nẹp gỗ cánh tay

5

 

 

 

 

 

 

 

Nẹp gỗ cẳng tay

5

 

 

 

 

 

 

 

Nẹp  đùi

5

 

 

 

 

 

 

 

Nẹp gỗ cẳng chân

5

 

 

 

 

 

 

 

Kim khâu vết thương đầu nhọn

2

 

 

 

 

 

 

 

Kìm Kocher không mấu

20

 

 

 

 

 

 

 

Khay quả đậu nhỏ

20

 

 

 

 

 

 

 

Khay quả đậu lớn

10

 

 

 

 

 

 

 

Máy châm cứu (Tốt)

0

 

 

 

 

 

 

 

Hộp đựng bông cồn (10x11cm)

20

 

 

 

 

 

 

 

Đèn hồng ngoại

3

 

 

 

 

 

 

 

Bột tal

5

 

 

 

 

 

 

 

Kim châm cứu 2,

10

 

 

 

 

 

 

 

Kim châm cứu 4,

10

 

 

 

 

 

 

 

Kim châm cứu 6,

10

 

 

 

 

 

 

 

Kim châm cứu 10

10

 

 

 

 

 

 

 

Bông

1

 

 

 

 

 

 

 

Cồn 70o

1

 

 

 

 

 

 

 

Ống đựng (lọ nhựa)

0

 

 

 

 

 

 

 

Poridin 10% 90ml

10

 

 

 

 

 

 

 

Povidin 4% 500ml

4

 

 

 

 

 

 

 

ôxy già  60ml

10

 

 

 

 

 

 

 

Nồi luộc dụng cụ điện- D23-420

1

 

 

 

 

 

 

 

Máy hút nhớt 1 bình

1

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo huyết áp điện tử cánh tay - Microlife/Thụy sĩ

1

 

 

 

 

 

 

 

Tủ sấy tiệt trùng điện Gali

1

 

 

 

4

Phòng Thực tập Tiền Lâm sàng

01

143

 

 

Tiền lâm sàng

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị cố định

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn, ghế giáo viên

01 bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống âm thanh

01 bộ

 

 

 

 

 

 

 

- Tivi 51inh kết nối máy vi tính

01 cái

 

 

 

 

 

 

 

- Bảng từ viết bút dạ

01 cái

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn học sinh chuyên dụng

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Ghế inox

54 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống chiếu sáng

24 bóng đèn

 

 

 

 

 

 

 

- Tủ dựng dụng cụ Y khoa

04 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống quạt

12 Cái

 

 

 

 

 

 

 

- Lavabo

02 Cái

 

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị thực hành

 

 

 

 

 

 

Giường Việt nam có 1 tay quay (+ nệm+bánh xe+treo mùng)

4

 

 

 

 

 

 

Drap trải giường

4

 

 

 

 

 

 

Bàn đẩy thay băng bằng Inox 50x80cm

2

 

 

 

 

 

 

Cán tải thương

1

 

 

 

 

 

 

Xe lăn tay

1

 

 

 

 

 

 

Nồi luộc dụng cụ (điện)

1

 

 

 

 

 

 

Mâm 30x40cm

4

 

 

 

 

 

 

Khay hạt đậu trung

10

 

 

 

 

 

 

Ống nghe tim phổi- Nhật

2

 

 

 

 

 

 

Máy đo huyết áp (1người lớn+1trẻ em)

4

 

 

 

 

 

 

Búa phản xạ

4

 

 

 

 

 

 

Đè lưỡi

4

 

 

 

 

 

 

Kẹp Kocher có mấu

5

 

 

 

 

 

 

Kẹp Kocher không mấu

5

 

 

 

 

 

 

Găng tay cao su y tế

1

 

 

 

 

 

 

Khăn Lông nhỏ

1

 

 

 

 

 

 

Nhiệt kế y học (cặp ở nách)

10

 

 

 

 

 

 

Cồn 70o (L/10 chai)

2

 

 

 

 

 

 

Bông thấm nước(gòn viên)

1

 

 

 

 

 

 

Cốc có mỏ 50ml

2

 

 

 

 

 

 

Đèn soi tai - mũi - họng

1

 

 

 

 

 

 

Bảng thị lực

1

 

 

 

 

 

 

Bơm tiêm 1 lần 1ml, 2ml, 5ml bằng nhựa

2

 

 

 

 

 

 

Bàn chải nilon , rửa tay phẫu thuật

10

 

 

 

 

 

 

Đèn soi tai - mũi - họng

0

 

 

 

 

 

 

1. bộ tiêm trong da

 

 

 

 

 

 

 

cồn 70 (200ml)

1

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

1

 

 

 

 

 

 

bơm tiêm 1 lần = nhựa 1ml, 2ml, 5ml

2

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

2

 

 

 

 

 

 

2. bộ tiêm dưới da

 

 

 

 

 

 

 

cồn 70 (200ml)

1

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

1

 

 

 

 

 

 

bơm tiêm 1 lần = nhựa 1ml, 2ml, 5ml

2

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

2

 

 

 

 

 

 

3. bộ tiêm bắp và tiêm mông

 

 

 

 

 

 

 

cồn 70 (200ml)

1

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

2

 

 

 

 

 

 

bơm tiêm 1 lần = nhựa 2ml, 5ml

2

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

2

 

 

 

 

 

 

4. bộ tiêm tĩnh mạch 

 

 

 

 

 

 

 

cồn 70 (200ml)

1

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

2

 

 

 

 

 

 

bơm tiêm 1 lần = nhựa 5ml (2h), 10ml(1H)

3

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay

2

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

2

 

 

 

 

 

 

5. bộ truyền dịch 

 

 

 

 

 

 

 

cồn 70 (200ml)

1

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

1

 

 

 

 

 

 

bơm tiêm 1 lần = nhựa  10ml

1

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

2

 

 

 

 

 

 

kim tiêm cánh bứơm

5

 

 

 

 

 

 

bộ dây truyền dịch

1

 

 

 

 

 

 

6. bộ truyền máu 

 

 

 

 

 

 

 

cồn 70 (200ml)

1

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

2

 

 

 

 

 

 

bơm tiêm 1 lần = nhựa 5ml, 10ml

2

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

săng phủ tay (có lỗ)

0

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

2

 

 

 

 

 

 

kim tiêm cánh bứơm

5

 

 

 

 

 

 

kim truyền máu

1

 

 

 

 

 

 

dây truyền máu

1

 

 

 

 

 

 

chai hoặc túi máu

0

 

 

 

 

 

 

7. bộ garo cầm máu động mạch cánh tay đùi

 

 

 

 

 

 

 

dây garô

2

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

băng thun

2

 

 

 

 

 

 

gạc

1

 

 

 

 

 

 

bông thấm nước

1

 

 

 

 

 

 

khăn tam giác

1

 

 

 

 

 

 

8. bộ bộc lộ tĩnh mạch

 

 

 

 

 

 

 

dây garô

2

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

băng

2

 

 

 

 

 

 

gạc

1

 

 

 

 

 

 

bông thấm nước

1

 

 

 

 

 

 

khăn tam giác

1

 

 

 

 

 

 

9. bộ cố định gãy xương đùi cánh tay 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ 4 món

4

 

 

 

 

 

 

10. bộ hô hấp nhân tạo

 

 

 

 

 

 

 

gối kê vai

0

 

 

 

 

 

 

chiếu cá nhân

0

 

 

 

 

 

 

kìm mở miệng

1

 

 

 

 

 

 

Đè lưỡi

1

 

 

 

 

 

 

Khay chữ nhật 20cm x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

Máy đo huyết áp

1

 

 

 

 

 

 

Ống nghe tim phổi

1

 

 

 

 

 

 

11. bộ rửa dạ dày

 

 

 

 

 

 

 

Khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

ống thông Fose

1

 

 

 

 

 

 

Lọ Glyxerin 50ml

0

 

 

 

 

 

 

Săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

Cốc đựng răng giả

0

 

 

 

 

 

 

Đè lưỡi

2

 

 

 

 

 

 

Kìm mở miệng inox

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu 16

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu 16

2

 

 

 

 

 

 

băng keo

1

 

 

 

 

 

 

11. bộ hút dịch tá tràng

 

 

 

 

 

 

 

bơm tiêm 10- 20 ml

5

 

 

 

 

 

 

sulfate Mg30%

0

 

 

 

 

 

 

Dầu paraphin

0

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu 16

1

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu 16

2

 

 

 

 

 

 

12. bộ dụng cụ rửa vết thương

 

 

 

 

 

 

 

Khay chử nhật 20 x 25 cm

1

 

 

 

 

 

 

Săng phủ khay 50X50

2

 

 

 

 

 

 

Kẹp kocher có mấu 16

1

 

 

 

 

 

 

Kẹp kocher không mấu 16

2

 

 

 

 

 

 

Povidine 10%, 20ml

 

 

 

 

 

 

 

cồn lod 3% (50ml)

 

 

 

 

 

 

 

Dung dịch ôxy già

 

 

 

 

 

 

 

13. bộ chọc dịch màng bụng 

 

 

 

 

 

 

 

khay chữ nhật 20 x 25cm

 

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

 

 

 

 

 

 

 

săng trãi khay 50x50

 

 

 

 

 

 

 

kim troca / kim chọc dò

 

 

 

 

 

 

 

ống dẫn lưu dịch màng bụng 60 - 80 cm có khoá

 

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

 

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

 

 

 

 

 

 

 

14. bộ chọc dịch màng phỗi

 

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

 

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

 

 

 

 

 

 

 

khay chữ nhật 20 x 25cm

 

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

 

 

 

 

 

 

 

kim chọc dò màng phổi

 

 

 

 

 

 

 

ống dẫn lưu màng phỗi 50 cm có khoá

 

 

 

 

 

 

 

15. bộ chọc tuỷ sống 

 

 

 

 

 

 

 

kim chọc dò tủy sống

 

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

 

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu

 

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu

 

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

 

 

 

 

 

 

 

săng trãi khay 50x50

 

 

 

 

 

 

 

16. bộ chườm nóng, chườm lạnh 

 

 

 

 

 

 

 

khay chử nhật 20 x 25 cm

 

 

 

 

 

 

 

khay hạt đậu

 

 

 

 

 

 

 

săng trãi khay 50x50

 

 

 

 

 

 

 

túi chườm nóng, chườm lạnh

 

 

 

 

 

 

 

17. bộ thụt tháo  phân

 

 

 

 

 

 

 

khăn vô khuẩn đậy bốc, cỡ 40x60 cm

 

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher có mấu 16

 

 

 

 

 

 

 

kẹp kocher không mấu 16

 

 

 

 

 

 

 

khay chữ nhật 20 x 25cm

 

 

 

 

 

 

 

săng phủ khay 50X50

 

 

 

 

 

 

 

Gíá treo bốc (trụ truyền dịch)

 

 

 

 

 

 

 

Dầu nhờn parapin 2ml

 

 

 

 

 

 

 

Máy truyền dịch

1

 

 

 

 

 

 

Máy Monitoring theo dõi dấu hiệu sinh tồn

1

 

 

 

 

 

 

Máy điện tim

1

 

 

 

 

 

 

Máy điện não

1

 

 

5

Phòng Thực tập Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em KHHGĐ

01

143

 

 

Chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em KHHGĐ

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị cố định

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn, ghế giáo viên

01 bộ

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống âm thanh

01 bộ

 

 

 

 

 

 

- Tivi 51inh kết nối máy vi tính

01 cái

 

 

 

 

 

 

- Bảng từ viết bút dạ

01 cái

 

 

 

 

 

 

- Bàn học sinh chuyên dụng

04 Cái

 

 

 

 

 

 

- Ghế inox

54 Cái

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống chiếu sáng

24 bóng đèn

 

 

 

 

 

 

- Tủ dựng dụng cụ Y khoa

04 Cái

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống quạt

12 Cái

 

 

 

 

 

 

- Lavabo

02 Cái

 

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị thực hành

 

 

 

 

 

 

 

Cân trọng thể (có thước đo chiều cao)

1

 

 

 

 

 

 

Cân trẻ sơ sinh

1

 

 

 

 

 

 

Hộp hấp bông tròn phi 20x15 hấp

1

 

 

 

 

 

 

Hộp đựng bông có nắp 10x11

2

 

 

 

 

 

 

Mỏ vịt cỡ nhỏ inox

1

 

 

 

 

 

 

Mỏ vịt cỡ vừa inox

1

 

 

 

 

 

 

Găng tay y tế số 7.5 TT

10

 

 

 

 

 

 

Kẹp gắp bông thẳng 20cm

4

 

 

 

 

 

 

Kẹp cổ tử cung (cole)

1

 

 

 

 

 

 

Bốc inox + vòi cao su

1

 

 

 

 

 

 

Cốc đựng thuốc sát khuẩn(chén chung)

5

 

 

 

 

 

 

Túi chườm nóng

2

 

 

 

 

 

 

Săng vải

1

 

 

 

 

 

 

Găng tay cao su y tế số  7.5

10

 

 

 

 

 

 

Đèn khám tai mũi họng

1

 

 

 

 

 

 

Đèn pin bút

1

 

 

 

 

 

 

Đè lưỡi gỗ

1

 

 

 

 

 

 

Chỉ buộc rốn

1

 

 

 

 

 

 

Búa phản xạ

1

 

 

 

 

 

 

Bảng thị lực

1

 

 

 

 

 

 

Thước dây

1

 

 

 

 

 

 

Bơm tiêm một lần 5ml

1

 

 

 

 

 

 

Thước đo tử cung, thước dây

1

 

 

 

 

 

 

Giá treo bốc (trụ truyền dịch)

1

 

 

 

 

 

 

Sonde Nélaton

2

 

 

 

 

 

 

Ống thông tiểu nữ (foley)

1

 

 

 

 

 

 

Ống nghe tim thai

1

 

 

 

 

 

 

Bơm tiêm 2ml

1

 

 

 

 

 

 

Chỉ cát gut/chỉ lanh

1

 

 

 

 

 

 

Ống hút nhớt chữa ngạt trẻ sơ sinh

1

 

 

 

 

 

 

Bộ đồ sơ sinh (7 khoản)

1

 

 

 

 

 

 

Bô dẹt (nữ)

1

 

 

 

 

 

 

Bộ dụng cụ đặt tháo vòng (6 khoản)

1

 

 

 

 

 

 

Kẹp lấy vòng

1

 

 

 

 

 

 

Bộ thở oxy cho mẹ và bé (dây + mash)

1

 

 

 

 

 

 

ống nghe tim phổi

2

 

 

 

 

 

 

Nhiệt kế y học( thủy ngân)

2

 

 

 

 

 

 

túi chườm lạnh

1

 

 

 

 

 

 

Bông thấm nước

1

 

 

 

 

 

 

Băng cuộn

5

 

 

 

 

 

 

Túi công tác

1

 

 

6

Phòng Thực tập Y học cổ truyền VLTL-PHCN

01

143

 

 

Y học cổ truyền – VLTL-PHCN

 

 

 

 

 

a) Trang thiết bị cố định

 

 

 

 

 

 

 

- Bàn, ghế giáo viên

01 bộ

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống âm thanh

01 bộ

 

 

 

 

 

 

- Tivi 51inh kết nối máy vi tính

01 cái

 

 

 

 

 

 

- Bảng từ viết bút dạ

01 cái

 

 

 

 

 

 

- Bàn học sinh chuyên dụng

04 Cái

 

 

 

 

 

 

- Ghế inox

54 Cái

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống chiếu sáng

24 bóng đèn

 

 

 

 

 

 

- Tủ dựng dụng cụ Y khoa

04 Cái

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống quạt

12 Cái

 

 

 

 

 

 

- Lavabo

02 Cái

 

 

 

 

 

 

b) Trang thiết bị thực hành

 

 

 

 

 

 

 

Giường bệnh nhân1 tay quay inox  và nệm

3

 

 

 

 

 

 

Bình nón 100ml

2

 

 

 

 

 

 

Phểu thủy tinh 10cm

5

 

 

 

 

 

 

Đũa thủy tinh 30cm

10

 

 

 

 

 

 

Nạng tập đi gổ

2

 

 

 

 

 

 

Khung tập đi inox

1

 

 

 

 

 

 

Gậy 4 chân

2

 

 

 

 

 

 

Nẹp (cánh tay+cẳng tay+đùi+cảng chân)

2

 

 

 

 

 

 

Xe lăn tay

1

 

 

 

 

 

 

Tranh nhĩ châm-

1

 

 

 

 

 

 

Rây bột

1

 

 

 

 

 

 

Cối, chày sứ 210mm

2

 

 

 

 

 

 

Tửu kế (đo độ cồn)

2

 

 

 

 

 

 

Bộ giác hơi (không dùng lửa-VN)

3

 

 

 

 

 

 

Ống đong thủy tinh 250ml

2

 

 

 

 

 

 

Bộ kim châm cứu các loại

5

 

 

 

 

 

 

Bình cầu đáy bằng có nút mài 500ml

3

 

 

 

 

 

 

Pipet chia vạch 5ml

2

 

 

 

 

 

 

Gạc miếng 10x10cm

5

 

 

 

 

 

 

Bông thấm nước (gòn viên)

1

 

 

 

 

 

 

Mô hình châm cứu toàn thân có huyệt 50cm (tượng các huyệt)

1

 

 

 

 

 

Mô hình châm cứu bàn tay

1

 

 

 

 

 

Mô hình châm cứu bàn chân

1

 

 

 

 

 

Mô hình châm cứu đầu tai

1

 

 

 

 

 

Thuyền tán

1

 

 

 

 

 

Ấm sắc thuốc đông y, bếp ga hoặc điện

2

 

 

 

 

 

Các loại thuốc tây y (để thủy châm)

2

 

 

 

 

 

Tranh ảnh, tờ rơi về sử dụng thuốc (100 loại)

2/loại

 

 

 

 

 

Giá treo tranh

4

 

 

 

 

 

Mồi ngãi (làm mẫu)

2

 

 

 

 

 

Bộ vị thuốc mẫu y học cổ truyền (160 vị thuốc theo quy định của Bộ Y tế)

1