VideoVideo admin | 21/11/2014 10:32:58

 

 Giới thiệu trường CĐ Lê Quý Đôn

 Công ty Anh Vinh Bàn giao nhà Đại đoàn kết (THVL1)

 Việt Nam - Nhật Bản hợp tác đào tạo điều dưỡng (ĐN)

 Lễ ra mắt nhân sự và Khánh thành giai đoạn I Trường CĐ Lê Quý Đôn (HTV)

 Lễ ra mắt nhân sự và Khánh thành giai đoạn I Trường CĐ Lê Quý Đôn (VTV1)

 

Bài liên quan