Nội dung

Cao đẳngNgành Điều Dưỡng admin | 13/10/2014 10:37:51

 

Ngành đào tạo cả 2 hệ trung cấp chuyên nghiệp và CĐ. Sau khi học xong, điều dưỡng đa khoa sẽ có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trước sức khỏe và tính mạng người bệnh; có đủ sức khỏe để làm việc; không ngừng học tập để nâng cao trình độ. Có đủ khả năng, có kiến thức, kỹ năng thực hành để làm việc tại các Cơ sở y tế của Nhà nước hoặc các Cơ sở y tế ngoài công lập theo các quy chế tuyển dụng công chức và người lao động của Nhà nước.

 

Mục tiêu đào tạo:

 

+ Chuẩn kiến thức: Sau khi học xong, người điều dưỡng đa khoa có kiến thức, kỹ năng thực hành điều dưỡng; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trước sức khỏe và tính mạng người bệnh, có đủ sức khỏe, không ngừng học tập trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn.

 

+ Chuẩn kỹ năng:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Điều dưỡng đa khoa sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở các Bệnh viên, Trung tâm y tế, Phòng mạch, các cơ quan đơn vị  chuyên ngành y tế khác hoặc các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc các thành phần y tế.

- Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình 

+ Chuẩn đạo đức:

- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.

- Theo các yêu cầu và tiêu chuẩn chung quy định cho các loại cán bộ THCN, ngoài ra theo yêu cầu của ngành nghề, học sinh học điều dưỡng đa khoa cần được rèn luyện thêm các đức tính và tác phong khác.

 + Thời gian đào tạo: 2 năm đối với hệ TCCN, 3 năm đối với hệ CĐ

+ Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp học sinh có thể làm việc được ở các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế. Hoặc, có thể tu nghiệp và làm việc tại Nhật Bản theo chương trình liên kết giữa trường và các tập đoàn y khoa tại Nhật Bản.

- Người điều dưỡng nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn có thể được đào tạo thành Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng chuyên khoa, liên thông CĐ hoặc ĐH theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.