Các đơn vịKhoa QTKD admin | 15/04/2014 22:22:34

Ngành đào tạo các tác nghiệp viên kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khoẻ tốt; nắm vững các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Mục tiêu đào tạo

+ Chuẩn kiến thức

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chung về kinh tế quản trị doanh nghiệp, đặc biệt nắm sâu về các kiến thức quản trị học và quản trị các lĩnh vực cụ thể của doanh nghiệp như: quản trị cung ứng, quản trị dự án, quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị marketing, quản trị bán hàng ,v.v...

+ Chuẩn  kỹ năng

- Thu thập thông tin, phân tích, dự báo và lập các kế hoạch quản trị như: kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự, kế hoạch marketing, kế hoạch bán hàng,v.v.

- Tổ chức triển khai thực hiện, lãnh đạo và kiểm soát các kế hoạch của quản trị.

- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Chuẩn đạo đức

- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.

Thể hiện được tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; chủ động tìm kiếm tri thức và học tập suốt đời; thường xuyên cập nhật thông tin trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh;

Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với hệ TCCN), 3 năm (đối với hệ CĐ)

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhận nhiệm vụ phụ trách bán hàng, marketing, cung ứng, tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại. Qua một thời gian làm việc, có thể được giao những vị trí công tác cao hơn như trưởng cửa hàng, trưởng đại diện bán hàng, trưởng phòng kinh doanh.

Ngoài ra, sinh viên ra trường có thể liên thông lên ĐH tại các cơ sở giáo dục ĐH trong hệ thống giáo dục quốc dân.