Nội dung

Các đơn vịKhoa Kế toán - Kiểm toán admin | 15/04/2014 22:22:24

1. Ngành Kế toán

        Ngành đào tạo cả 2 hệ CĐ và TCCN. Sinh viên sau thời gian đào tạo sẽ trở thành những cán bộ có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật, có tác phong công nghiệp và có sức khỏe để phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

+ Về lý thuyết: Nắm vững nguyên lý kế toán, hạch toán, tài chính, tiền tệ

+ Về thực hành: Học viên lập được các báo cáo sổ sách, kế toán chứng từ, có thể phân tích hoạt động tài chính, làm kế toán trên máy tính

Mục tiêu đào tạo:

Chuẩn kiến thức:

- Về lý thuyết: Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ – tín dụng, các kiến thức về pháp luật.  Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.

- Về thực hành: Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp được đào tạo đúng theo chuyên ngành

 + Chuẩn kỹ năng:

- Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán được đào tạo đúng chuyên ngành ở vị trí công tác được giao

- Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo và thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác của mình

- Biết sử dụng một số kiến thức về kỹ thuật hành chính để soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc trong phần nhiệm vụ được phân công.

- Biết cách khai thác các phần mềm ứng dụng để thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu trên máy tính phục vụ công việc 

Chuẩn thái độ: (Phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm công dân)

- Có ý thức nghề nghiệp, thận trọng, đảm bảo tính khoa học, chính xác trong công việc, tuân thủ các quy trình, quy phạm trong khi hành nghề.

- Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính của đơn vị và trong đời sống kinh tế xã hội.

- Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao

+ Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với hệ TCCN), 3 năm (đối với hệ CĐ)

 

Vị trí và khả năng làm việc sau khi ra trường:

Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tự tin làm việc tại các Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp, Xí nghiệp với nghiệp vụ chuyên ngành đã học hoặc có thể học liên thông lên bậc CĐ và ĐH tại bất kỳ trường nào trong hệ thống giáo dục Quốc dân có đào tạo liên thông

 

2. Ngành Kiểm toán

          Khoa đào tạo sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán-kiểm toán; thiết kế và điều hành hệ thống kiểm toán trong các đơn vị kiểm toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.

 Mục tiêu đào tạo

+ Chuẩn kiến thức: Sinh viên ngành Kiểm toán được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán, kiểm toán trong các loại hình đơn vị kiểm toán; kiến thức về tổ chức công tác kiểm soát nội bộ, kiểm tra kế toán; kiến thức về phân tích và quản trị tài chính; có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

+ Chuẩn kỹ năng: Kỹ năng lập, phân loại, tổng hợp chứng từ kế toán; ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp; lập các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo kế toán quản trị trong các doanh nghiệp; kỹ năng thực hành phần mềm kế toán doanh nghiệp, kế toán hành chính sự nghiệp; kỹ năng phân tích, so sánh và xử lý một cách độc lập vấn đề tài chính, kế toán; kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp; kỹ năng tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp về lĩnh vực kế toán và tham gia xây dựng mô hình chung về tổ chức hạch toán ở doanh nghiệp; kỹ năng điều tra chọn mẫu; kỹ năng đọc, phân tích báo cáo tài chính, kỹ năng kiểm tra phát hiện sai phạm, kỹ năng tư vấn; kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng thông dụng và khai thác thông tin trên internet; kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

+ Chuẩn đạo đức: Có đạo đức, trung thực; có trách nhiệm nghề nghiệp, tinh thần cầu thị, chủ động sáng tạo; có ý thức và  năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thời gian đào tạo: 2 năm (đối với hệ TCCN), 3 năm (đối với hệ CĐ)

Vị trí làm việc: Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán Nhà nước; kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ, nhân viên quản lý tài chính ở các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp và các cơ quan tổ chức; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về kế toán-kiểm toán tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kế toán-kiểm toán.