Cơ sở vật chấtPhòng máy tính admin | 22/09/2014 14:19:57

      Hiện trường có 2 phòng máy tính với gần 100 máy, 2 phòng máy tính có cấu hình cao, tất cả đều được kết nối internet cáp quang băng thông rộng. Toàn thời gian đào tạo module/ môn học chuyên ngành, sinh viên được thực hành trong các phòng máy lạnh, có máy chiếu và mỗi sinh viên được thực hành trên một máy tính.

           Một số hình ảnh về phòng Máy tính: