Cơ sở vật chấtPhòng Thư Viện admin | 22/09/2014 14:19:44

Thư viện nằm tại Tầng 6 Khu A Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn với tổng diện tích thư viện: 253 m2

Trong đó:

+ Diện tích phòng đọc: 40 m2 gồm 03 phòng. Số chỗ ngồi: 60-70 sinh viên/phòng.

+ Thư viện cơ: 91 m2.

+ Thư viện điện tử: 42  m2 với  25 bộ máy vi tính kết nối mạng Internet và phần mềm chuyên dụng.

Hiện tại Thư viện điện tử Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn có gần 10.000 đầu sách chuyên ngành Khoa học sức khỏe, kinh tế, pháp luật, chính trị, Kỹ thuật,…